Billede 1 - inden T-Kryds
Ring Øst ved stibroen før T-kryds.

Billede 2 - som et T-Kryds kunne blive
Ring Øst ved stibroen efter Kalbyrisvej er tilsluttet i et T-kryds som blev et - "højre ind, højre ud" - T-kryds. Klik her for at se mere...

Som det fremgår af dette billede, er der gode muligheder for at tilslutte Kalbyrisvej i skoven til Ring Øst i et T-kryds, der hvor den gamle del af Kalbyrisvej gik. Det er en strækning på ca. 130 meter fra Ring Øst og ind i Kalbyris skoven. Som det ses, giver det ikke problemer med cykelstien, langs med Ring Øst.
Med de priser Næstved Kommune regner med, vil et T-kryds koste mellem 700.000 og 1.5 million kr., hvilket er ca. det halve af, hvad skovvejen mellem Kalbyrisvej og Skyttemarksvej vil koste. Klik her for at se Skovvejen.
Med de priser der er gældende andre steder, vil vejen koste mellem 300 - 400 kr./m2 ~ længde 130 m x bredde 6 m x 350 kr. = 273.000 kr. + streger på vejen + lidt ekstra vejbane på selve Ring Øst, så ca. 1 million kr. er nok ikke meget ved siden af.

Cykellisterne skal krydse trafikken på Kalbyrisvej når de kommer fra stibroen og skal videre af Kalbyrisvej i Kalbyrisskoven. Den situation er også gældende på Skyttemarksvej, her vil det også i nogle situationer være nødvendigt for cykellister, at krydse trafikken på Skyttemarksvej.

Det var fremme på et tidspunkt, at der skulle være nogle gravhøje eller lignende som ville ligge i vejen for en tunnel. Der er intet af den slags der ligger i vejen for denne løsning med et T-kryds, idet der er tale om genbrug af den gamle vej trace. Klik her for at se markeringer på strækning langs Ring Øst.

Mange af de ønsker om lukning af Kalbyrisvej Næstved Kommune fik, inden Kalbyrisvej blev lukket, kom fortrinsvis fra den del af Kalbyrisvej nærmest Østre Ringvej, dvs. fra Skovkanten og bebyggelsen overfor. De vil med denne løsning stadigvæk have deres del at Kalbyrisvej uden gennemkørende biler. Den eneste der vil blive generet af denne løsning er stort set kun Skovfogden i Kalbyrisskoven, men så må Jørgen Gerner Hansen (JGH) fortælle samme historie til Skovfogden som JGH gav da Kalbyrisvej blev lukket, især den del, hvor JGH siger - »nogle gange må de få lide på de manges vegne«, - nu bliver det blot i forbindelse med at Kalbyrisvejen gennem skoven åbnes.

En begrundelse, for ikke at tilslutte Kalbyrisvej i et T-kryds har været, at Ring Øst er udført som Facadeløs vej. Klik her for at se mere...

Hvis man sammenligner forholdene, T-kryds Kalbyrisvej/Ring Øst med forholdene ved det nyåbnede KIWI på Østre Ringvej så virker det lidt uforståligt.
Klik her for at se læserebrev i SN og mere...Gad vide, hvor meget Næstved kommune har reduceret omkostningerne med - som Vicedirektør i teknisk forvaltning Jørgen Gerne Hansen siger - ved at sætte en bred bro op over Stenlængegårdsvej og en smal bro op over Ring Øst?? Klik her for at se mere.

Skulle nogen komme på den tanke, at man kan da ikke have et T-kryds på en vej som Ring Øst, så må der henvises til den nye omfartsvej, Staten har bygget vest om Slagelse, her er en P-plads tilsluttet via et T-kryds.
Skulle nogen få den tanke, at T-krydset Kalbyrisvej kommer til at ligger for tæt på de to rundkørsler; Stenlængegårdsvej, Skyttemarksvej, så må der igen henvises til omfartsvejen ved Slagelse, hvor T-krydset kun ligger ca. 330 meter fra til- og frakørsel til Vestmotorvej (Lyskryds) og 390 meter fra en rundkørsel Korsørvej.
T-krydsen Kalbyrisvej vil ligge ca. 680 meter fra rundkørslen Stenlængegårdsvej og ca. 740 meter fra rundkørslen Skyttemarksvej.

Skulle nogen være i tvivl om, hvor den omtalte P-plads ligger, så klik på - for at zoome ud og + for at zoome ind.

Et af argumenterne, fra Næstved Kommunes side, for ikke at tilslutte Kalbyrisvej, til Ring Øst i et T-kryds, har været, at Ring Øst er en Facadeløs vej. Ring øst var fra starten en Facadeløs vej, men det blev ændret, da Næstved Byråd vedtog sag 218 og Øverupvej blev tilsluttet.
Klik her for at læse sag 218.
Klik her for at se fremlæggelsen af sag 218.
Definitionen af en Facadeløs vej er givet ved: Vej uden adgang fra ejendomme, private veje, stier eller private fællesveje.
Kalbyrisvej er stadigvæk ejet af Næstved Kommune.
Ud fra dette, må man sige at Ring Øst er diskvalificeret som Facadeløs vej, idet Øverupvej er en Privat fællesvej.
Skyttemarksvej inde i Kalbyrisskoven er også en Privat fællesvej, det kan dog blive ændret når og hvis Skovvejen og noget af Kalbyrisvej permanent bliver åbnet for almindelig bilkørsel. Klik her for at se forslag fra TU.
I starten af 2015 stod det klart, at Herlufsholm Gods ikke ville være med til at løse opgaven mht. Kalbyrisvej via Skovvejen. Herefter er det T-kryds løsningen der arbejdes med. Klik her for at se forslag fra TU.

Klik her for at se eksempel på definition og billede af Facadeløs vej.
Eller klik her for at se »Vej- og trafikteknisk ordbog«.